Vilkår og oplysninger

Jeg er ansvarsforsikret hos HDI-Gerling.

Jeg har forøget den årlige forsikringssum på ansvarsforsikringen til 10.000.000 kr. – et væsentligt højere beløb end andre sammenlignelige rådgivere er ansvarsforsikrede for.

I de fleste sager for private klienter – f.eks. bolighandler, testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter, lejekontrakter mv. – kan jeg tilbyde et fast honorar, når jeg ved mere om opgavens karakter og omfang.

Jeg har ikke listepriser, idet alle sager er forskellige, og jeg ønsker at give mine klienter den rigtige pris fra starten. Kontakt mig uforpligtende og fortæl om netop din sag, så giver jeg dig et konkurrencedygtigt tilbud – med advokaten selv som sagsbehandler fra start til slut.

I andre sager afregnes mit honorar efter reglerne i retsplejeloven baseret på tidsforbrug, kompleksitet, omfang, ansvar samt hvorvidt arbejde i sagen har været hastende. Timetaksten afhænger af sagstypen.

Du vil altid modtage et konkret aftalebrev til din gennemgang og accept, forinden jeg påbegynder arbejdet på din sag.

Nogle rådgivere kræver større betaling, hvis de finder forhold i en bolighandel, som kan føre til, at du får et afslag i kontantprisen. Det gør jeg naturligvis ikke. Jeg gennemgår altid alting på grundigste vis og forhandler de bedst mulige vilkår på plads for dig – helt uden skelen til min personlige honorering.

I boligkøb reducerer jeg salæret med 20 %, hvis handlen ikke bliver til noget – i stedet for at tilbyde “ingen handel, intet salær”.

Langt den væsentligste del af en boligadvokats ydelse er det arbejde med gennemgang, rådgivning og forhandling, der ligger forud for, at handlen er endelig – og det er derfor her, den meget grundige og afgørende indsats skal lægges.

Jeg mener ikke, at en boligkøber kan være tjent med, om advokaten “har aktier i”, om handlen gennemføres eller ej.

Med denne ordning kan du være fuldstændig sikker på, at du hos mig altid modtager fyldestgørende, ærlig og 100 % uafhængig rådgivning, som tjener dig bedst, og som aldrig er påvirket af mine egne interesser.

Advokatnævnet har kompetence til behandling af adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens honorar. Advokatnævnets adresse og kontaktoplysninger er: Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, telefon: 33 96 97 98, advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet, klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

DU ER ALTID VELKOMMEN

Kontakt mig for en uforpligtende indledende drøftelse af, hvad jeg kan gøre for dig.