Vilkår og oplysninger

HONORAR

I de fleste sager for private klienter – f.eks. bolighandler, testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter, lejekontrakter mv. – kan jeg tilbyde et fast honorar, når jeg ved mere om opgavens karakter og omfang.

I andre sager afregnes mit honorar efter reglerne i retsplejeloven baseret på tidsforbrug, kompleksitet, omfang, ansvar samt hvorvidt arbejde i sagen har været hastende. Timetaksten afhænger af sagstypen.

Du vil altid modtage et konkret aftalebrev til din gennemgang og accept, forinden jeg påbegynder arbejdet på din sag.

I boligkøb reducerer jeg salæret, hvis handlen ikke bliver til noget – i stedet for at tilbyde “ingen handel, intet salær”. Derfor kan du være fuldstændig sikker på, at du hos mig altid modtager fyldestgørende, ærlig og 100 % uafhængig rådgivning, som aldrig er påvirket af mine egne interesser.

Nogle rådgivere kræver større betaling, hvis de finder forhold i en bolighandel, som fører til, at du får et afslag i kontantprisen. Det gør jeg naturligvis ikke. Jeg gennemgår altid alting på grundigste vis uden skelen til min personlige honorering.

Advokatnævnet har kompetence til behandling af adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens honorar. Advokatnævnets adresse og kontaktoplysninger er: Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, telefon: 33 96 97 98, advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet, klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

DU ER ALTID VELKOMMEN

Kontakt mig for en uforpligtende indledende drøftelse af, hvad jeg kan gøre for dig.