Velkommen

SPECIALISTADVOKAT

Mine specialer er ejendomme og familieformueret.

Jeg beskæftiger mig med køb og salg af boliger og erhvervsejendomme, samejeforhold, tinglysnings- og mortifikationssager samt bolig- og erhvervslejekontrakter.

Endvidere bistår jeg inden for testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter og dødsboer samt gave- og gældsbreve.

I samtlige sager inddrager jeg viden og erfaring fra alle mine sagsområder. På den måde får mine klienter 360 graders rådgivning.

Jeg er uddannet advokat, jurist og ejendomsmægler, og jeg er medlem af Advokatsamfundet og Danske Ejendomsadvokater.

OMHU

Jeg rådgiver klienter på områder, der indebærer meget væsentligste økonomiske og personlige beslutninger.

Det, synes jeg, fortjener fuld opmærksomhed fra en rådgiver med de helt rigtige kompetencer – og ikke mindst med den rette indstilling til opgaven – uanset dens størrelse eller karakter.

I dagens verden er de gamle dyder blevet urentable. Tingene skal bare køres hurtigst muligt igennem og afsluttes, så man kan komme videre til det næste.

Den tankegang og forretningsfilosofi strider mod alt i mit DNA. Jeg synes ikke, at man kan være det bekendt, når man er betroet rådgiver.

Det er mit varemærke, at mine klienter får rådgivning af højeste kvalitet tillige med punktlig ekspedition – og en særdeles god service og information undervejs. Uanset hvad det koster mig af indsats og tid.

ENGAGEMENT

Jeg behandler personligt mine sager fra A-Z.

Mine klienter har derfor kun én kontaktperson gennem hele sagsforløbet; advokaten selv. Uanset emnets karakter. Det er sjældent set.

For mine klienter betyder det, at de får fuld tryghed hele vejen igennem, og at forløbet bliver meget velstruktureret.

Det går naturligt hånd i hånd med min udtalte ansvarsfølelse for mine klienter og deres anliggender. En af mine klienter har omtalt det som “at blive pakket ind i vat og bomuld” . En anden som “at være holdt i hånden fra start til slut”.

99 % af mine nye klienter har fået mig anbefalet af andre. Det forpligter.

På min LinkedIn-profil kan du se tidligere klienters oplevelser.

UVILDIG RÅDGIVNING

Dit valg af rådgiver har afgørende betydning for, hvordan du kommer videre.

De advokatetiske regler bestemmer, at advokater skal yde fuldstændig uafhængig rådgivning.

Når du vælger mig som din rådgiver, får du derfor garanti for, at det alene er dine interesser, der tjenes.

NÆRVÆR – OG DIGITALE FORDELE

I min sagsbehandling kombinerer jeg nærværende advokatrådgivning med de mest strømlinede digitale processer.

Jeg bistår klienter over alt i Danmark og møder dem på mit kontor i Virum lidt nord for København, digitalt på Microsoft Teams samt på e-mail og telefon.

DU ER ALTID VELKOMMEN

Kontakt mig og få et skræddersyet tilbud på en ydelse af høj kvalitet og på konkurrencedygtige vilkår.