Tinglysning

TINGLYSNING

Jeg rådgiver om og gennemfører bl.a. følgende tinglysningsopgaver:

  • Skøder
  • Omskødning fra en medejer til en anden (f.eks. i forbindelse med bodeling eller ved gave mellem ægtefæller)
  • Servitutter – tinglysning, ændring, aflysning
  • Samejekontrakter på ideelle anparter (villalejligheder)
  • Samejekontrakter mellem flere ejere af en ejendom
  • Pantebreve – udarbejdelse og tinglysning
  • Transport af pantebreve
  • Mortifikation af pantebreve og senere aflysning/afgiftsparkering
  • Ændringer af sikkerhed til ejerforeninger