Testamente

Med et testamente bestemmer du, hvad der skal ske med din formue, når du går bort. Opretter du ikke testamente, bestemmer arveloven, hvordan arven efter dig skal fordeles.

Testamentets indhold vil have stor betydning for dine arvinger og eventuelt efterladte ægtefælle/samlever. Testamentet bør derfor være gennemtænkt og nøje indrettet efter dine forhold. Det kaldes arveplanlægning.

De fleste overraskes over, hvor meget et testamente kan og bør indeholde. Den gode arveplanlægning rækker nemlig langt videre end blot arvens fordeling, når du selv går bort, men tager også en række øvrige forhold i betragtning.

Hvis du er gift, skal testamentet passe til den formueordning, der er i ægteskabet. Det kan være en af de mange typer af særeje, som man kan aftale ved ægtepagt. Hver særejetype har forskellige retsvirkninger, og det er derfor afgørende, at ægtepagt og testamente passer sammen.

Er I ugifte samlevende, kan I under visse betingelser oprette et testamente, der stiller jer, som var I ægtefæller. Der er dog stadig en højere afgift, som skal overvejes.

Hvis du er enlig uden børn, og du tænker på at efterlade arv til søskende, søskendebørn, venner mv. skal du være opmærksom på de høje afgifter – og overveje mulighederne for at få mere ud af arven til dine arvinger ved at lade en godkendt forening modtage en del af arven.

Når et testamente udarbejdes, er det af største vigtighed at være opmærksom på, at visse af arvelovens bestemmelser sætter grænser for, hvad man frit kan bestemme. De begrænsninger skal testamentet naturligvis respektere, så bestemmelser ikke bliver ugyldige. Arveloven indeholder også regler, der kan fraviges, men det skal så være reguleret i testamentet for at være gældende.

At oprette testamente er meget betydningsfuldt. Det kræver grundig rådgivning, afvejning af forskellige løsninger og eftertænksomhed.

Vælger du mig som din rådgiver, starter vi med et indledende møde, hvor jeg hører nærmere om dine tanker. Jeg rådgiver om mulighederne og præsenterer forskellige løsninger for dig. Du får også en fast pris, som du så kan takke ja eller nej til.

Efter det indledende møde udarbejder jeg et udkast til testamentet, som du får til gennemlæsning hjemme i ro og mag.

Når du har tænkt nærmere over indholdet og overvejet de forskellige alternativer til bestemmelser i testamentet, tager vi endnu et møde, hvor vi gennemgår udkastet og dine overvejelser og aftaler det endelige indhold.

Derefter får du testamentet tilsendt tillige med vejledning om, hvordan du kommer til notar og får testamentet korrekt registreret.

Hele forløbet er naturligvis omfattet af den faste pris, vi aftaler på det indledende møde.

Der er mange udbydere af testamenter på markedet – og de har meget forskellig uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig baggrund. Nogle er endda helt uden mennesker bag.

Lader du mig hjælpe dig med testamentet, har du en erfaren arveretsadvokat ved din side, som ikke alene udarbejder et meget stort antal testamenter hvert år, men også behandler dødsboer – og derfor ved, hvordan testamentets bestemmelser påvirker afviklingen af dit dødsbo, og hvilke forhold der kan opstå – på godt og ondt.

Med den viden kan jeg hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger, når testamentet udarbejdes – og sikre det mest hensigtsmæssige forløb, når dit bo skal håndteres. Og prisen er fortsat lige konkurrencedygtig.

DU ER ALTID VELKOMMEN

Kontakt mig og få en uforpligtende drøftelse af, hvad jeg kan gøre for dig.