Samejekontrakter

SAMEJEKONTRAKTER

En aftale om sameje er essentiel for ugifte samlevende og for ægtefæller med særeje, der ejer en ejendom sammen.

Aftalen skaber et klart sæt spilleregler og udfylder et meget vigtigt tomrum, da der ikke findes lovregler på området.

Uden en aftale om sameje kan ugifte samlevende ende i årelange tvister, når det fælles ejerskab af ejendommen ikke længere fungerer. Er der ingen aftale. kan det blive nødvendigt at gå i fogedretten og holde auktion over ejendommen, hvilket tager lang tid og koster mange unødige penge og menneskelige ressourcer. I mellemtiden kan der opstå problemer med betalinger på lån og deraf følgende risiko for tvangsauktion. Det kan også tænkes, at en part nægter at flytte eller medvirke til, at ejendommen sælges.

Jeg rådgiver om alle relevante forhold og skræddersyr en samejekontrakt, der passer til netop jeres forhold.

DU ER ALTID VELKOMMEN

Kontakt mig og få en uforpligtende drøftelse af, hvad jeg kan gøre for dig.