Fremtidsfuldmagter

FREMTIDSFULDMAGTER

Med en fremtidsfuldmagt bestemmer du, hvem der skal tage sig af dine personlige og økonomiske forhold, hvis du ikke længere selv er i stand til det. Fremtidsfuldmagten er relevant for alle mennesker – og i alle aldre.

Fremtidsfuldmagtens indhold kan tilpasses individuelt, og der kan fastsættes detaljerede bestemmelser om omfanget; altså de præcise rammer for, hvad den/de fuldmægtige kan bestemme på fuldmagtsgiverens vegne. Der er således meget vide rammer for, hvordan fremtidsfuldmagten kan skrues sammen.

Det er vigtigt, at fremtidsfuldmagten har en klar regulering af de fuldmægtiges prioritetsorden, og om eventuelt flere fuldmægtige kan handle hver for sig, eller om de skal være enige om beslutningerne.

Der bør også være detaljerede bestemmelser om, hvad der i stedet skal gælde, hvis en fuldmægtig ikke længere kan eller vil være fuldmægtig, således at fremtidsfuldmagten ikke mister sin virkning, hvis der sker ændringer i fuldmægtigens forhold.

Fremtidsfuldmagten skal endvidere regulere, til hvilken fuldmægtig den gives for så vidt angår personlige forhold henholdsvis økonomiske forhold, eller om det skal være til samme fuldmægtig.

DU ER ALTID VELKOMMEN

Kontakt mig og få en uforpligtende drøftelse af, hvad jeg kan gøre for dig.