Erhvervslejeret

I erhvervslejeretten er der stor fleksibilitet. Der er få lovregler, der ikke kan fraviges ved aftale.

Den store grad af aftalefrihed betyder, at der er et udtalt behov for grundig rådgivning og bistand, når man skal leje eller udleje et erhvervslejemål – eller genforhandle vilkårene for det.

Jeg bistår erhvervsudlejere og -lejere i forbindelse med forhandlinger af erhvervslejekontrakter, genforhandling og i forbindelse med fraflytning/ophør.

DU ER ALTID VELKOMMEN

Kontakt mig og få en uforpligtende drøftelse af, hvad jeg kan gøre for dig.