Erhvervsejendomme

KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME

Jeg rådgiver om køb og salg af erhvervsejendomme, herunder industriejendomme, boligudlejningsejendomme og butikslokaler, klinikker, grunde mv.

Min bistand i erhvervshandler omfatter blandt andet gennemgang af købsaftale, samtlige handlens dokumenter, forhandling med den anden part og dennes repræsentanter om handlens vilkår og betingelser, gennemgang af alle ejendommens forhold og yderligere undersøgelser, f.eks. af mulig tilbudspligt over for lejere, afklaring af evt. forkøbsret, eksisterende lejeforhold, juridiske rammer for kommende lejeforhold, anvendelsesbegrænsninger, servitutter, lokal- og kommuneplaner etc.

I min rådgivning inddrager jeg viden fra mine øvrige erhvervsretlige sagsområder – erhvervslejeforhold, udlejning af boligenheder, selskabsforhold og generel erhvervsret – tillige med erfaringer fra mit øvrige advokatvirke om aftaler, forsikringsret, tvister og retssager.

På denne vis får mine klienter komplet advokatrådgivning om alle relevante forhold, så de er optimalt klædt på, forinden de juridisk er forpligtede af købsaftalen.

Jeg bistår endvidere med berigtigelse/ekspedition af handlen, så alt kommer på plads, herunder i forhold til skøde, refusionsopgørelse med regulering af eventuelle lejeres deposita og øvrige mellemværender, forbrugsregnskaber mv., ligesom jeg rådgiver om ejendomsforsikringer. Jeg påser naturligvis også, at sælger ikke kan råde over købesummen, før sælgers gæld i ejendommen er indfriet.

Gennem hele forløbet styrer jeg processen og gør løbende opmærksom på, hvad der skal ske, hvordan og hvornår. I kan derfor trygt overlade processen til mig.