Erhvervsejendomme

Jeg rådgiver om køb og salg af erhvervsejendomme, herunder industriejendomme, boligudlejningsejendomme og butikslokaler, klinikker, grunde mv.

Min bistand i erhvervshandler omfatter blandt andet gennemgang af købsaftale, samtlige handlens dokumenter, forhandling med den anden part og dennes repræsentanter om handlens vilkår og betingelser, gennemgang af alle ejendommens forhold og yderligere undersøgelser, f.eks. af mulig tilbudspligt over for lejere, afklaring af evt. forkøbsret, eksisterende lejeforhold, juridiske rammer for kommende lejeforhold, anvendelsesbegrænsninger, servitutter, lokal- og kommuneplaner etc.

Mine observationer nedskriver jeg i en detaljeret analyse, som udleveres og gennemgås i alle detaljer på et rådgivningsmøde, hvor alle aspekter af handlen gennemgås og drøftes.

I min rådgivning inddrager jeg viden fra mine øvrige erhvervsretlige sagsområder – erhvervslejeforhold, udlejning af boligenheder, selskabsforhold og generel erhvervsret – tillige med erfaringer fra mit øvrige advokatvirke om aftaler, forsikringsret, tvister og retssager.

På denne vis får mine klienter komplet advokatrådgivning om alle relevante forhold, så de er optimalt klædt på, forinden de juridisk er forpligtede af købsaftalen.

Jeg bistår endvidere med berigtigelse/ekspedition af handlen, så alt kommer på plads, herunder i forhold til skøde, refusionsopgørelse med regulering af eventuelle lejeres deposita og øvrige mellemværender, forbrugsregnskaber mv., ligesom jeg rådgiver om ejendomsforsikringer. Jeg påser naturligvis også, at sælger ikke kan råde over købesummen, før sælgers gæld i ejendommen er indfriet.

Jeg er specialiseret i at rådgive og gennemføre ejendomshandler. Jeg bistår i mere end 150 ejendomshandler årligt, og jeg er medlem af Danske Ejendomsadvokater.

Udover at være advokat er jeg også uddannet jurist og ejendomsmægler, ligesom jeg i et årti har undervist på ejendomsmægleruddannelsen. Jeg nærer stor personlig og faglig interesse for ejendomsmarkedet og juraen og økonomien bag og er altid opdateret på, hvad der sker.