Dødsboer

Jeg bistår med at behandle og skifte dødsboer, ligesom jeg som arvingsrepræsentant eller skifteværge rådgiver arvinger i dødsboer, der behandles af andre advokater/bobestyrere.

Mange testatorer har valgt at indsætte mig som bobestyrer i deres testamente. I andre tilfælde er det arvingerne, der ønsker, at jeg står for boets behandling, og kontakter mig, når et familiemedlem er gået bort.

I alle dødsboer behandler jeg personligt alle boets anliggender – og sørger for alt fra start til slut, herunder rådgivning om skifteform, udlevering af boet fra skifteretten, håndtering af boet på skifteportalen (minskiftesag.dk), håndtering af alle boets aktiver og passiver – f.eks. salg af biler, ejendomme, indbo, virksomhed, håndtering af gældsforpligtelser, forsikringsforhold og øvrige kundeforhold, ligesom jeg afklarer og håndterer boets eventuelle skattepligt.

Jeg forestår også al kontakt til Skifteretten og Skattestyrelsen og udarbejder de obligatoriske regnskaber, beretninger mv., ligesom jeg selvfølgelig tilsikrer, at arven fordeles efter arvelovens eller testamentets bestemmelser, og at boafgifterne betales.

DU ER ALTID VELKOMMEN

Kontakt mig og få en uforpligtende drøftelse af, hvad jeg kan gøre for dig.