Boliglejekontrakter

Boliglejeretten er præget af meget streng regulering. En enkelt fodfejl fra udlejers side kan have store økonomiske konsekvenser.

Overvejer du ud at udleje din bolig, kan jeg rådgive dig om alle relevante aspekter, herunder blandt andet:

 • muligheden for at gøre brug af forskellige skattemæssige ordninger, herunder virksomhedsskatteordning, kapitalafkastordning og personbeskatningsregler
 • udlejningens betydning for belåning i bank, eksisterende lån, krav til samtykke mv.
 • de særlige regler om lejens størrelse – herunder hvilke regler, netop din bolig er omfattet af, og hvilke muligheder og begrænsninger det medfører for dit lejeforhold. Reglerne er komplekse og meget forskelligartede for de forskellige ejendomstyper.
 • lejens størrelse, hvis der er tale udlejning mellem nærtstående – og risikoen for at blive sat i skat af en fiktiv højere leje.
 • lejeregulering, mens lejeforholdet består.
 • muligheden for at indhente forhåndsgodkendelse af lejeniveauet fra Huslejenævnet – og betingelserne herfor og timingen heri
 • opsigelse af lejer
 • tidsbegrænsninger af lejeforholdet
 • ydelser udover lejen, herunder acontobetalinger for forbrug mv., reglerne for afregning af vand og varme mv.
 • lejers istandsættelse, herunder ved fraflytning
 • ind- og fraflytningssyn og de mange krav hertil
 • energimærke

– og efter en grundig gennemgang og drøftelse af dine forhold udarbejder jeg en lejekontrakt, der passer til.