Boligkøb

VÆLG EN ADVOKAT – OG VÆLG EN SPECIALISERET BOLIGADVOKAT

At købe, bygge eller sælge bolig er en meget væsentlig beslutning, der vil have store økonomiske, juridiske og praktiske konsekvenser i mange år.

Enhver ejendom har sine særegne forhold, og ingen handler er ens. Et optimalt forløb kræver derfor fuld opmærksomhed fra en rådgiver med de helt rigtige kompetencer – og ikke mindst med den rette indstilling til opgaven.

Jeg er specialiseret boligadvokat, rådgiver om alle typer boliger og bistår i flere hundrede handler årligt – både som rådgiver for købere, sælgere og de, der bygger bolig.

Min rolle som rådgiver for boligkøbere er at formidle, forhandle og processtyre – fra start til slut og i enhver henseende. Hos mig bliver du ikke overladt til andre, men har advokaten som din sagsbehandler hele vejen igennem.

Udover at være advokat er jeg også uddannet jurist og ejendomsmægler, ligesom jeg i mere end et årti har undervist på ejendomsmægleruddannelsen. Jeg nærer stor personlig og faglig interesse for ejendomsmarkedet og juraen og økonomien bag og er altid opdateret på, hvad der sker.

KOMPLET RÅDGIVNING OG EKSPEDITION TIL KØBERE

I en bolighandel vender jeg hver en sten. Mine klienter skal nemlig ikke alene have belyst hvilke forhold, der skal rettes op på i forbindelse med selve handlen; de skal have en udførlig gennemgang af samtlige ejendommens forhold, så de ved præcist, hvad de køber.

Min bistand omfatter gennemgang af købsaftale og samtlige handlens bilag, gennemgang af alle ejendommens forhold, anvendelsesbegrænsninger, servitutter, lokal- og kommuneplaner, nuværende og fremtidige forsikringsforhold, belåningsforhold, forhold vedrørende ejerforening, grundejerforening, evt. lejeforhold samt øvrige forhold, der måtte gælde for den konkrete ejendom.

Mine observationer samles i en detaljeret købsanalyse, som udleveres og gennemgås på et rådgivningsmøde, hvor alle aspekter af handlen gennemgås og drøftes – inden du er bundet af handlen.

Som en integreret del af min ydelse sørger jeg for at forhandle vilkår og betingelser på plads med sælger/mægler, således at du stilles bedst muligt og er fuldt oplyst.

Derefter sørger jeg for, at handlen berigtiges/ekspederes, så alt kommer på plads, herunder i forhold til skøde, refusionsopgørelse, eventuel sikkerhed til ejerforening mv., ligesom jeg rådgiver dig om, hvornår der skal tegnes forsikringer. Jeg koordinerer ekspeditionerne mellem bankerne, ejendomsmægleren og dig, og jeg sikrer, at sælger ikke kan råde over købesummen, før sælgers gæld i ejendommen er indfriet.

Jeg følger dig konstant gennem hele forløbet og holder dig hele tiden orienteret om, hvad der skal ske, hvordan og hvornår. Du kan derfor trygt overlade processen til mig.

FÅ 360 GRADERS RÅDGIVNING

I al min rådgivning inddrager jeg viden fra mine øvrige sagsområde – lejeforhold, finansiering, arveret, formueordning i ægteskaber (ægtepagter) og arveplanlægning (testamenter) – tillige med erfaringer fra mit øvrige advokatvirke om aftaler, forsikringsret, tvister og retssager.

Sådan får mine klienter ikke kun rådgivning om at købe, sælge eller bygge – men helhedsorienteret advokatrådgivning om alle relevante forhold, så de er optimalt klædt på, forinden de juridisk er forpligtede af købsaftalen.

KONTAKT MIG

Kontakt mig og få et skræddersyet tilbud på netop din bolighandel. Det er helt uforpligtende – og det, du får hos mig, er en advokatydelse af absolut højeste kvalitet – leveret af advokaten personligt.