Ægtepagter

Ægtefæller får automatisk formuefællesskab, når de gifter sig. Det betyder, at der i mangel af anden aftale skal ske ligedeling af langt de fleste aktiver ved ægteskabets ophør, uanset om dette måtte være ved skilsmisse/separation eller død. Ønsker man det anderledes, skal man oprette ægtepagt, som skal tinglyses digitalt for at være gyldig.

Der kan være mange gode grunde til at oprette ægtepagt; det kan være ønsket om at undgå ligedeling ved separation/skilsmisse helt eller delvist, hensynet til særbørn, ejerskabet af en virksomhed, modtagen arv, forventet arv med videre.

Med de nye lovregler er der meget vide muligheder for at tilrettelægge sit særeje. De overordnede særejeformer – fuldstændigt særeje, kombinationssæreje og skilsmissesæreje – kan tilpasses med følgende variationer: genstandssæreje, sumsæreje, brøkdelssæreje og sumdeling, der alle hver for sig har forskellige muligheder og retsvirkninger. Det er derfor afgørende, at ægtepagt oprettes efter grundig forudgående rådgivning.

Når formen på særejet og dets udstrækning er fastlagt, kan ægtepagten medtage yderligere bestemmelser om f.eks. pristalsregulering, årlige forhøjelser i form af beløb eller årlig procentsats, ligesom der kan indsættes bestemmelser om tidsbegrænsning eller aftrapning af særejet over en given periode. Der er forskellige muligheder for de forskellige typer af særeje.

De mange muligheder giver stor fleksibilitet – men stiller også høje krav til kvaliteten af rådgivningen forud for, at særejeformen vælges, og ægtepagten udarbejdes. Der bør altid indledes med en nøje analyse af, hvilken type særeje der er den mest hensigtsmæssige i det enkelte ægteskab, om det skal blive mindre over tid, om det skal kombineres med delingsformue, og hvad konsekvenserne er ved død.

DU ER ALTID VELKOMMEN

Kontakt mig og få en uforpligtende drøftelse af, hvad jeg kan gøre for dig.