Vilkår

VILKÅR OG OPLYSNINGER

I dette dokument kan du læse gældende vilkår, herunder:

  • Oplysninger efter de advokatetiske regler
  • Forretningsbetingelser
  • Oplysning om behandling af persondata
  • Oplysning om behandling af persondata i dødsboer
  • Oplysninger efter forbrugeraftalelovens § 8 (oplysning for aftaler vedrørende varer og ikke-finansielle tjenesteydelser indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted eller ved fjernsalg)

HONORAR

I de fleste sager for private klienter – f.eks. bolighandler, testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter, lejekontrakter mv. – kan jeg tilbyde et fast honorar, når jeg ved mere om opgavens karakter og omfang. Du er derfor altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende telefonsamtale om dit behov og dine ønsker.

I andre sager – f.eks. dødsboer, løbende juridisk bistand og i erhvervssager – afregnes mit honorar efter reglerne i retsplejeloven baseret på tidsforbrug, kompleksitet, omfang, ansvar samt hvorvidt arbejde i sagen har været hastende. Timetaksten afhænger af sagstypen. I sådanne sager kan det altid aftales, at jeg med faste intervaller rapporterer tidsforbruget ved fremlæggelse af detaljerede tidsregistreringer.

Du vil altid modtage et konkret aftalebrev til din gennemgang og accept, forinden jeg påbegynder arbejdet på din sag.

Kontakt mig og få et skræddersyet tilbud. Det er helt uforpligtende – og det, du får hos mig, er en advokatydelse af absolut højeste kvalitet – leveret af advokaten personligt.