Vilkår

I dokumentet “PBA”, som du finder link til nedenfor, kan du læse gældende vilkår, herunder:

Oplysninger efter de advokatetiske regler

Forretningsbetingelser

Oplysning om behandling af persondata

Behandling af personoplysninger ved dødsboskifte oplysning for aftaler vedrørende varer og ikke-finansielle tjenesteydelser indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted eller ved fjernsalg