Samejeaftaler

ET HELT AFGØRENDE DOKUMENT

En aftale om sameje er essentiel for ugifte samlevende, der ejer en ejendom sammen.

Aftalen skaber et klart sæt spilleregler og udfylder et meget vigtigt tomrum, da der ikke findes lovregler på området.

Uden en aftale om sameje kan ugifte samlevende ende i årelange tvister, når forholdet – og dermed det fælles ejerskab af ejendommen – ikke længere fungerer. Er der ingen aftale. kan det blive nødvendigt at gå i fogedretten og holde auktion over ejendommen, hvilket tager lang tid og koster mange unødige penge og menneskelige ressourcer. I mellemtiden kan der opstå problemer med betalinger på lån og deraf følgende risiko for tvangsauktion. Det kan også tænkes, at en part nægter at flytte eller medvirke til, at ejendommen sælges.

DEN ENE INDSKYDER MERE END DEN ANDEN

Meget vigtigt er naturligvis reguleringen af, hvis den ene part har tilvejebragt et større indskud end den anden part. Aftalen sikrer, at den pågældende kan få sine penge igen, hvis samejet ophører.

HVIS NU DET IKKE HOLDER..

Den gode samejeaftale indeholder derudover en række yderligere bestemmelser, der kan vise sig at være guld værd, hvis samejet skal ophøre, fordi man går hvert til sit, måske bliver uenige om salgsprocessen, betaling af driftsomkostninger mv.

INDHOLD

Ved udarbejdelse af aftale om sameje rådgiver jeg blandt andet om:

 • regulering af den enes større indskud i en fællesejet ejendom – og hvordan man får det tilbage ved salg
 • om ejendommen skal ejes i lige sameje (50/50) eller med skæve ejerandele – og fordele, ulemper og konsekvenser ved de forskellige løsninger
 • fordeling af driftsudgifter
 • processen, hvis en af jer vil ud af samejet (flytte/sælge)
 • bestemmelser om vurdering af ejendommen, salgsforløb, nedsættelse af pris, hvis der ikke er en køber mv.
 • køberet for den ene eller for begge og i givet fald reglerne for, hvem der så får lov at købe
 • bestemmelser om anvisningsret – dvs. hvis den ene vil pege på en tredjemand, der skal købe sig ind i stedet for den, der skal ud af samejet
 • bestemmelser om det økonomiske opgør, når den ene part skal ud, herunder hvordan der skal ske betaling mv.
 • bestemmelser om betaling for driften, på lånet mv., hvis den ene flytter og bor et andet sted – og betaling af “husleje” for den part, der stadig bor i huset
 • bestemmelser om håndtering af samejet ved død
 • hvad der gælder med samejet, hvis I indgår ægteskab
 • mulighed for tinglysning