Køb af bolig

VÆLG EN ADVOKAT – OG VÆLG EN BOLIGADVOKAT

At købe eller bygge en ejendom er en meget væsentlig beslutning, der vil have store økonomiske, juridiske og praktiske konsekvenser i mange år.

Enhver ejendom har sine særegne forhold, og ingen ejendomshandler er ens. Et optimalt forløb kræver derfor fuld opmærksomhed fra en rådgiver med de helt rigtige kompetencer – og ikke mindst med den rette indstilling til opgaven.

Jeg er specialiseret i ejendomshandler, rådgiver om alle typer ejendomme og bistår i flere hundrede handler årligt.

Udover at være advokat er jeg også uddannet jurist og ejendomsmægler, ligesom jeg i mere end et årti har undervist på ejendomsmægleruddannelsen. Jeg nærer stor personlig og faglig interesse for ejendomsmarkedet og juraen og økonomien bag og er altid opdateret på, hvad der sker.

KOMPLET RÅDGIVNING OG EKSPEDITION

I en ejendomshandel vender jeg hver en sten. Mine klienter skal nemlig ikke alene have belyst hvilke forhold, der skal rettes op på i forbindelse med selve handlen eller entreprisekontrakten; de skal have en udførlig gennemgang af samtlige ejendommens forhold, så de ved præcist, hvad de køber.

Min bistand omfatter gennemgang af købsaftale og samtlige handlens bilag, gennemgang af alle ejendommens forhold, anvendelsesbegrænsninger, servitutter, lokal- og kommuneplaner, nuværende og fremtidige forsikringsforhold, belåningsforhold, forhold vedrørende ejerforening, grundejerforening, evt. lejeforhold samt øvrige forhold, der måtte gælde for den konkrete ejendom.

Mine observationer samles i en detaljeret købsanalyse, som udleveres og gennemgås på et rådgivningsmøde, hvor alle aspekter af handlen gennemgås og drøftes – inden du er bundet af handlen.

Som en integreret del af min ydelse sørger jeg for at forhandle vilkår og betingelser på plads med sælger/mægler, således at du stilles bedst muligt og er fuldt oplyst.

Derefter sørger jeg for, at handlen berigtiges/ekspederes, så alt kommer på plads, herunder i forhold til skøde, refusionsopgørelse, eventuel sikkerhed til ejerforening mv., ligesom jeg rådgiver dig om, hvornår der skal tegnes forsikringer. Jeg koordinerer ekspeditionerne mellem bankerne, ejendomsmægleren og dig, og jeg sikrer, at sælger ikke kan råde over købesummen, før sælgers gæld i ejendommen er indfriet.

Jeg følger dig trygt gennem hele forløbet og holder dig hele tiden orienteret om, hvad der skal ske, hvordan og hvornår. Du kan derfor trygt overlade processen til mig.

FÅ 360 GRADERS RÅDGIVNING

I min rådgivning inddrager jeg viden fra mine øvrige sagsområder – lejeforhold, finansiering, formueordning i ægteskaber (ægtepagter) og arveplanlægning (testamenter) – tillige med erfaringer fra mit øvrige advokatvirke om aftaler, forsikringsret, tvister og retssager.

Sådan får mine klienter ikke kun køberrådgivning – men helhedsorienteret advokatrådgivning om alle relevante forhold, så de er optimalt klædt på, forinden de juridisk er forpligtede af købsaftalen.

RÅDGIVNING TIL KØBERE

Jeg rådgiver bl.a. om følgende:

 • Køb af bolig – sælger har en ejendomsmægler

 • Køb af bolig – du har selv fundet sælger

 • Køb af projektejendomme

 • Køb af blandede ejendomme, dvs. både bolig og erhverv

 • Køb af landbrugsejendomme

 • Entreprisekontrakter – byg nyt hus

 • Entreprisekontrakter – byg til

 • Forældrekøb

 • Familieoverdragelse (samt gaver og familielån)

 • Køb på tvangsauktion

 • Ansøgning om tilladelse til erhvervelse

KONTAKT MIG

Jeg tilbyder faste priser på de fleste typer bolighandler og skræddersyr ydelsen og salæret til den enkelte handel.

Salæret afhænger bl.a. af ejendomstype, kontantpris, hvilken part der primært står for berigtigelsen, evt. særlige forhold ved ejendommen og evt. særlige ønsker til omfanget af rådgivningen.

Kontakt mig og få et tilbud på netop din ejendomshandel. Det er helt uforpligtende – og det, du får hos mig, er en advokatydelse af absolut højeste kvalitet – leveret af advokaten personligt.