Klientoplysninger

OPLYSNINGER EFTER ADVOKATETISKE REGLER

Efter de advokatetiske regler, artikel 21, skal jeg oplyse følgende:

Navn, adresse, herunder juridisk adresse, samt andre kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og eventuel e-mailadresse:

Peter Boholdt
Peter Boholdt Advokatanpartsselskab
Teknikerbyen 5
Søllerød
2830 Virum
CVR-nr. 37467464
Telefon 91 55 91 00
Hjemmeside: www.peterboholdt.dk
E-mailadresse: advokat@peterboholdt.dk

Navnet på den virksomhed, hvorfra advokaten udøver sin virksomhed, formen på virksomheden og cvr-nummeret.

Peter Boholdt Advokatanpartsselskab

Selskabsformen er et anpartsselskab.

CVR-nr. 37467464

Om beskikkelse

Jeg er beskikket af Civilstyrelsen i Danmark.

Om Advokatsamfundet

Jeg er en del af Advokatsamfundet.

Om ansvarsforsikring og garanti

Jeg har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Navn og eventuelt adresse på forsikringsselskabet og garantistilleren

HDI Global SE & HDI Global Specialty SE
Langebrogade 3F
1411 København K
Telefon +45 3336 9595
Hjemmeside: https://www.hdi.global/en-dk
E-mailadresse: info.dk@hdi.globalinfo.dk

Om aftaleklausuler om lovvalg eller værneting, og om almindelige forretningsbetingelser, hvis sådanne anvendes.

Jeg anvender aftaleklausuler om lovvalg og værneting samt forretningsbetingelser.

Forretningsbetingelserne kan downloades her. Lovvalgs- og værnetingsbestemmelserne fremgår af punktet ”lovvalgsklausuler og værneting”.

Efter de advokatetiske regler, artikel 36, skal jeg oplyse følgende:

Om Advokatnævnet og dets kompetence

Advokatnævnet har kompetence til behandling af adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens honorar.

Advokatnævnets adresse og kontaktoplysninger er:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28, 1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
Hjemmeside: https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

HONORAR

Min bistand afregnes efter reglerne i retsplejeloven baseret på tidsforbrug, kompleksitet, omfang, ansvar samt hvorvidt arbejde i sagen har været hastende. Udgangspunktet er den tid, der medgår til min behandling af sagen (tiden registreres pr. påbegyndte fem minutter) baseret på en timetakst på kr. 2.450 kr. inkl. moms, men reguleret for de øvrige forhold.

I visse sagstyper – f.eks. bolighandler, testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter, lejekontrakter mv. – kan der aftales et fast honorar. Kontakt mig for nærmere information herom.

VILKÅR OG OPLYSNINGER

I dette dokument kan du læse gældende vilkår, herunder:

  • Oplysninger efter de advokatetiske regler
  • Forretningsbetingelser
  • Oplysning om behandling af persondata
  • Oplysning om behandling af persondata i dødsboer
  • Oplysninger efter forbrugeraftalelovens § 8 (oplysning for aftaler vedrørende varer og ikke-finansielle tjenesteydelser indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted eller ved fjernsalg)