Info

PROFIL

Jeg er juridisk kandidat fra Københavns Universitet i 2009 og blev advokat i 2012.

Jeg har været advokatfuldmægtig hos Gorrissen Federspiel og Hafnia Law Firm, advokat hos Bonnor Advokater og advokat og partner hos Muff Advokater.

Jeg er medlem af Advokatsamfundet og Danske Ejendomsadvokater, og jeg sidder i bestyrelsen for et ejendoms- og investeringsselskab.

Samtidig med advokatuddannelsen gennemførte jeg ejendomsmægleruddannelsen, og jeg har i de seneste 10 år undervist på ejendomsmægleruddannelsen hos CPH Business.

Inden jeg læste jura, gennemførte jeg en international studentereksamen, var sergent i Den Kongelige Livgarde og tog en shippinguddannelse i Rederiet J. Lauritzen A/S.

FIND VEJ

Mit kontor ligger i Teknikerbyen i Virum. Du kommer nemt hertil i bil via Helsingørmotorvejen eller Kongevejen.

Se lokationen på Google Maps

DET PRAKTISKE

Der er gratis gæsteparkering ved kontoret. Vælg en plads med “gæst” og indtast nummerplade på skærmen i receptionen.

Mødelokalerne ligger i stueetagen, har ingen trapper og er nemt tilgængelige for alle.

Ved ankomst vælger du “møde” eller “kontakt virksomhed” på skærmen i receptionen.

KLIENTOPLYSNINGER

I henhold til de advokatetiske regler skal jeg oplyse følgende:

Jeg er beskikket som advokat af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.

Advokater er underlagt de advokatetiske regler, som kan downloades på www.advokatsamfundet.dk

Jeg driver advokatvirksomhed i Peter Boholdt Advokatanpartsselskab, CVR-nr. 37467464. Selskabsformen er et anpartsselskab. Selskabet er hjemmehørende Teknikerbyen 5, 1., Søllerød, 2830 Virum.

Jeg har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Forsikringen er tegnet i HDI Gerling og dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Dækningen er 10 mio. kr. årligt.

Mine klientkonti er i A/S Skjern Bank og Jyske Bank A/S.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både på klientkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro indtil 12 måneder efter, at beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

En klage kan indgives til mig, og jeg vil straks behandle den. Kan vi ikke finde en mindelig løsning, og afviser jeg klagen, kan Advokatnævnet behandle klager over advokaters adfærd og salær. Advokatnævnets adresse er: Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, telefon: 33 96 97 98, e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Eventuelle tvister om min rådgivning er underlagt dansk ret og skal anlægges ved Retten i Lyngby.

Al bistand ydet af mig er undergivet mine forretningsbetingelser, som kan downloades her tillige med oplysning om persondata og oplysninger til forbrugere.