Generel erhvervsret

Jeg bistår mindre virksomheder og erhvervsdrivende.

Ofte er mine erhvervsklienter ejerledede virksomheder, og jeg hjælper derfor ikke alene virksomheden med dens forhold, men også virksomhedsejeren i relation til familieretlige forhold, arveplanlægning, ejendomme mv.

Jeg kan bistå i forbindelse med stiftelse/ophør af virksomhed, stiftelse af selskab, likvidation af selskab, deltagelse på generalforsamling, i bestyrelsesmøder mv., bestyrelsesarbejde, forhandlinger med samarbejdspartnere, forhandlinger med banker/kreditorer samt i relation til låneaftaler og pantsætninger.

DU ER ALTID VELKOMMEN

Kontakt mig for en uforpligtende indledende drøftelse af, hvad jeg kan gøre for dig.