Erhverv

Jeg bistår mindre erhvervsvirksomheder inden for følgende områder:

  • stiftelse af selskaber

  • likvidation af selskaber

  • forhandlinger om og udarbejdelse af aftaler mellem ejere af selskaber om samarbejde, exit, værdiansættelse mv.

  • afholdelse af generalforsamlinger, bestyrelsesmøder mv.

  • udarbejdelse og opdatering af vedtægter

  • registreringer hos Erhvervsstyrelsen og andre offentlige myndigheder

  • låneforhold mellem ejer og selskab og mellem selskab og tredjeparter

  • kontrakter, aftaler med samarbejdspartnere og andre

  • øvrig generel rådgivning