Ejendomshandler

VÆLG EN SPECIALISTADVOKAT

At købe, bygge eller sælge en bolig/ejendom er en meget væsentlig beslutning, der vil have store økonomiske, juridiske og praktiske konsekvenser for dig i mange år frem.

Dit valg af rådgiver har afgørende betydning for kvaliteten af den rådgivning, du baserer din beslutning på – og dermed hvordan du kommer videre.

Enhver ejendom har sine særegne forhold, og ingen ejendomshandler er ens. En ejendomshandel kræver udelt opmærksomhed fra en rådgiver med de helt rigtige og fyldestgørende kompetencer – og ikke mindst med den rette indstilling til opgaven.

Jeg er specialiseret i at rådgive og gennemføre ejendomshandler. Jeg bistår i mere end 150 ejendomshandler årligt, og jeg er medlem af Danske Ejendomsadvokater.

Udover at være advokat er jeg også uddannet jurist og ejendomsmægler, ligesom jeg i et årti har undervist på ejendomsmægleruddannelsen. Jeg nærer stor personlig og faglig interesse for ejendomsmarkedet og juraen og økonomien bag og er altid opdateret på, hvad der sker.

FÅ 360 GRADERS RÅDGIVNING I DIN EJENDOMSHANDEL

I min rådgivning til private inddrager jeg viden fra mine øvrige sagsområder – lejeforhold, finansiering, formueordning i ægteskaber (ægtepagt) og arveplanlægning (testamenter) – tillige med erfaringer fra mit øvrige advokatvirke om aftaler, forsikringsret, tvister og retssager.

Min bistand i erhvervshandler omfatter blandt andet gennemgang af købsaftale, samtlige handlens dokumenter, forhandling med den anden part og dennes repræsentanter om handlens vilkår og betingelser, gennemgang af alle ejendommens forhold og yderligere undersøgelser, f.eks. af mulig tilbudspligt over for lejere, afklaring af evt. forkøbsret, eksisterende lejeforhold, juridiske rammer for kommende lejeforhold, anvendelsesbegrænsninger, servitutter, lokal- og kommuneplaner etc.

Sådan får såvel mine privat- og erhvervsklienter komplet advokatrådgivning om alle relevante forhold, så de er optimalt klædt på, forinden de juridisk er forpligtede af købsaftalen.

FÅ EN KOMPLET PAKKE

I en ejendomshandel vender jeg hver en sten. Mine klienter skal nemlig ikke alene have belyst hvilke forhold, der skal rettes op på i forbindelse med selve handlen eller entreprisekontrakten; de skal have en udførlig gennemgang af samtlige ejendommens forhold.

Mine observationer nedskriver jeg i en detaljeret købsanalyse, som udleveres og gennemgås i alle detaljer på et rådgivningsmøde, hvor alle aspekter af handlen gennemgås og drøftes.

Som en integreret del af min ydelse for at forhandle vilkår og betingelser på plads med sælger/mægler, således at du stilles bedst muligt og er fuldt oplyst.

Derefter sørger jeg for, at handlen berigtiges/ekspederes, så alt kommer på plads, herunder i forhold til skøde, refusionsopgørelse, eventuel sikkerhed til ejerforening mv., ligesom jeg rådgiver dig om forsikringer. Jeg påser naturligvis også, at sælger ikke kan råde over købesummen, før sælgers gæld i ejendommen er indfriet.

RÅDGIVNING TIL KØBERE

Jeg rådgiver bl.a. om følgende:

 • Køb af bolig – sælger har en ejendomsmægler

 • Køb af bolig – du har selv fundet sælger

 • Køb af projektejendomme

 • Køb af erhvervsejendomme

 • Entreprisekontrakter – byg nyt hus

 • Entreprisekontrakter – byg til

 • Forældrekøb

 • Familieoverdragelse (samt gaver og familielån)

 • Køb på tvangsauktion

 • Ansøgning om tilladelse til erhvervelse

RÅDGIVNING TIL SÆLGERE

Som advokat og ejendomsmægler kan jeg tilbyde unik bistand, når du skal sælge en ejendom.

Jeg tilbyder bl.a. følgende ydelser:

 • Sælgeradvokat (varetager dine interesser, når du sælger gennem ejendomsmægler)

 • Salg af ejendom – både bolig og erhverv – du har selv fundet køber ( jeg sørger for alt det juridiske og handlens gennemførelse)

 • Familieoverdragelse (samt gaver og familielån)

 • Rådgivning om formidlingsaftaler med ejendomsmæglere og om valg af ejendomsmægler

 • Tvister med ejendomsmæglere

Er du sælger, og har du selv fundet din køber, så kan jeg bistå dig med en komplet salgspakke – til en brøkdel af prisen hos en ejendomsmægler. Med en salgspakke hos mig får du alt, du behøver for at gennemføre et trygt og sikkert boligsalg – med din egen advokat til at styre og kvalitetssikre processen fra A-Z.

TINGLYSNING

Jeg bistår blandt andet med rådgivning om og gennemførelse af følgende tinglysningsopgaver:

Jeg bistår blandt andet med rådgivning om og gennemførelse af følgende tinglysningsopgaver:

 • Skøder

 • Omskødning fra en medejer til en anden (f.eks. mellem ægtefæller)

 • Servitutter –tinglysning/aflysning

 • Tinglysning/aflysning af samejeaftaler på ideelle anparter og mellem flere ejere af ejendomme

 • Pantebreve – udarbejdelse og tinglysning

 • Transport af ejerpantebreve

 • Mortifkation af pantebreve

KONTAKT MIG

Jeg tilbyder faste priser på de fleste typer ejendomshandler og skræddersyr ydelsen og salæret til den enkelte handel. Salærets størrelse afhænger bl.a. af ejendomstype, kontantpris, hvilken part der primært står for berigtigelsen, evt. særlige forhold ved ejendommen og evt. særlige ønsker til omfanget af rådgivningen.

Kontakt mig og få et tilbud på netop din ejendomshandel. Det er naturligvis helt uforpligtende – og det, du får hos mig, er en advokatydelse af absolut højeste kvalitet – hvor det faktisk er advokaten selv, der rådgiver.