Boligadvokat

VÆLG EN ADVOKAT – OG VÆLG EN SPECIALISERET BOLIGADVOKAT

At købe, bygge eller sælge bolig er en meget væsentlig beslutning, der vil have store økonomiske, juridiske og praktiske konsekvenser i mange år.

Enhver ejendom har sine særegne forhold, og ingen handler er ens. Et optimalt forløb kræver derfor fuld opmærksomhed fra en rådgiver med de helt rigtige kompetencer – og ikke mindst med den rette indstilling til opgaven.

Jeg er specialiseret boligadvokat, rådgiver om alle typer boliger og bistår i flere hundrede handler årligt – både som rådgiver for købere, sælgere og de, der bygger bolig.

Udover at være advokat er jeg også uddannet jurist og ejendomsmægler, ligesom jeg i mere end et årti har undervist på ejendomsmægleruddannelsen. Jeg nærer stor personlig og faglig interesse for ejendomsmarkedet og juraen og økonomien bag og er altid opdateret på, hvad der sker.

VÆLG RÅDGIVER MED OMHU – BOLIGHANDLEN ER DIT LIVS STØRSTE ØKONOMISKE DISPOSITION

Markedet for boligrådgivning er en uoverskuelig størrelse i dag; du kan møde mange forskellige aktører – og med store forskelle i uddannelsesmæssig baggrund og erfaring. Udover advokater kan du finde boligrådgivere, køberrådgivere, jurister, salgs- og vurderingsmænd, ejendomsmæglere, nogle med diplomer og tryghedsmærker, sagskoordinatorer, sekretærer og jurastuderende.

Vælger du mig som din rådgiver, forestår jeg personligt al rådgivning og sagsbehandling undervejs. Du har derfor en særdeles erfaren og specialiseret boligadvokat ved din side – hele tiden og i alle aspekter af handlen.

Valget af den meget grundige og komplette rådgivning og service kan vise sig at være en af dit livs bedste investeringer. Og valget er dit.

KOMPLET RÅDGIVNING OG EKSPEDITION TIL KØBERE

I en bolighandel vender jeg hver en sten. Mine klienter skal nemlig ikke alene have belyst hvilke forhold, der skal rettes op på i forbindelse med selve handlen; de skal have en udførlig gennemgang af samtlige ejendommens forhold, så de ved præcist, hvad de køber.

Min bistand omfatter gennemgang af købsaftale og samtlige handlens bilag, gennemgang af alle ejendommens forhold, anvendelsesbegrænsninger, servitutter, lokal- og kommuneplaner, nuværende og fremtidige forsikringsforhold, belåningsforhold, forhold vedrørende ejerforening, grundejerforening, evt. lejeforhold samt øvrige forhold, der måtte gælde for den konkrete ejendom.

Mine observationer samles i en detaljeret købsanalyse, som udleveres og gennemgås på et rådgivningsmøde, hvor alle aspekter af handlen gennemgås og drøftes – inden du er bundet af handlen.

Som en integreret del af min ydelse sørger jeg for at forhandle vilkår og betingelser på plads med sælger/mægler, således at du stilles bedst muligt og er fuldt oplyst.

Derefter sørger jeg for, at handlen berigtiges/ekspederes, så alt kommer på plads, herunder i forhold til skøde, refusionsopgørelse, eventuel sikkerhed til ejerforening mv., ligesom jeg rådgiver dig om, hvornår der skal tegnes forsikringer. Jeg koordinerer ekspeditionerne mellem bankerne, ejendomsmægleren og dig, og jeg sikrer, at sælger ikke kan råde over købesummen, før sælgers gæld i ejendommen er indfriet.

Jeg følger dig konstant gennem hele forløbet og holder dig hele tiden orienteret om, hvad der skal ske, hvordan og hvornår. Du kan derfor trygt overlade processen til mig.

RÅDGIVNING NÅR DU BYGGER BOLIG

Når du skal bygge hus, indgår du en meget kompleks aftale med byggefirmaet. MIn bistand omfatter gennemgang og analyse af entrepriseaftalen, byggefirmaets egne standardvilkår, branchestandardvilkår og de individuelle aftaler. Derudover analyserer jeg de juridisike forhold for grunden – servitutter, lokalplaner mv. – og sikrer, at der er overensstemmelse mellem disse og aftalen med byggefirmaet.

På vores rådgivningsmøde får du en detaljeret købsanalyse, og på baggrund af denne forhandler jeg vilkårene på plads med byggefirmaet, så du stilles bedst muligt.

ADVOKAT FOR BOLIGSÆLGERE

Med min baggrund som både advokat og uddannet ejendomsmægler kan jeg tilbyde unik bistand, når du skal sælge en ejendom.

Har du selv fundet din køber, så kan jeg bistå dig med en komplet salgspakke – til en brøkdel af prisen hos en ejendomsmægler. Med en salgspakke hos mig får du alt, du behøver for at gennemføre et trygt og sikkert boligsalg – med din egen advokat til at styre og kvalitetssikre processen fra A-Z.

Når du sælger din bolig gennem ejendomsmægler, kan jeg varetage og sikre dine interesser. Jeg kvalitetssikrer hele processen, både i forhold til køber og mægler og handlens gennemførelse, og sørger for, at dine – og kun dine – interesser til fulde er tilgodeset.

Formidlingsaftaler med ejendomsmæglere er komplicerede aftaler. Jeg bistår, når du skal vælge ejendomsmægler, og når aftalegrundlaget skal forhandles. Det er store summer, der er på spil, og få timers advokatbistand kan gøre en meget markant forskel på din retsstilling over for mægler, og hvor meget du skal betale – og hvornår.

Jeg rådgiver også i tvister mellem sælgere og ejendomsmæglere.

FÅ 360 GRADERS RÅDGIVNING

I al min rådgivning inddrager jeg viden fra mine øvrige sagsområder – lejeforhold, finansiering, arveret, formueordning i ægteskaber (ægtepagter) og arveplanlægning (testamenter) – tillige med erfaringer fra mit øvrige advokatvirke om aftaler, forsikringsret, tvister og retssager.

Sådan får mine klienter ikke kun rådgivning om at købe, sælge eller bygge – men helhedsorienteret advokatrådgivning om alle relevante forhold, så de er optimalt klædt på, forinden de juridisk er forpligtede af købsaftalen.

HONORAR

Kontakt mig og få et skræddersyet tilbud på netop din bolighandel. Det er helt uforpligtende – og det, du får hos mig, er en advokatydelse af absolut højeste kvalitet – leveret af advokaten personligt.

Den absolut væsentligste del af en boligadvokats ydelse består i gennemgang og analyse af handlens mange dokumenter, rådgivningen og forhandlingerne om betingelserne i handlen. Det er denne afgørende indsats, der skal lægges, inden handlen er endelig.

I stedet for at tilbyde “ingen handel – intet salær” tilbyder jeg en reduktion af salæret, hvis handlen ikke gennemføres. Du er dermed garanteret rådgivning, der altid vil være fuldstændig uvildig og alene koncentrere sig om dine interesser – og at din rådgiver aldrig har økonomiske interesser i, om handlen gennemføres eller ej.